การเพาะเห็ดฟางแบบกองสูง
การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย
การทำเห็ดฟางจากก้อนเห็ดนางรมนางฟ้าที่หมดอายุแล้ว
ปัจจัยในการเพาะปลูกเห็ด
ปัจจัยที่ทำให้เห็ดออกดอก
 

การปลูกเห็ดนางรม และ เห็ดนางฟ้า

เป็นเห็ดที่ปลูกง่าย เพราะปลูกได้ตลอดทั้งปี

สูตรมาตราฐานประกอบไปด้วย

  1. ขี้เลื้อยไม้ยางพาราแท้ที่ผ่านการหมักโดยธรรมชาติจนสีของขี้เลื้อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง
  2. อัตราส่วน ๑๐๐ กิโลกรัม
  3. ยิบซั่ม ๒ กิโลกรัม
  4. ปูนขาว ๑ กิโลกรัม
  5. ดีเกลือ ๒ ขีด(๒๐๐ กรัม)
  6. รำละเอียด ๕ กิโลกรัม
  7. น้ำ ๖๐ ถึง ๗๐ ลิตร

วิธีการทำ

นำส่วนผสมมาผสมให้เข้ากัน และ นำมากรอกใส่ถุงพลาสติก ขนาด ๗ คูณ ๑๑ ใส่จุกและนำไปนึ่งใช้เวลานึ่ง ๘ ชั่วโมง จากนั้นให้นำมาพักที่อุณหภูมิห้องจนเย็น และนำมาหยดเชื้อเห็ดนางรม หรือเห็ดนางฟ้า

การบ่มเชื้อ

นำก้อนเชื้อที่หยอดเชื้อแล้ววางเป็นชั้นบ่ม ที่อุณหภูมิ ไม่เกิน ๓๐ องศา ใช้เวลาบ่น ๒๐ วัน เชื้อเห็ดจะเดินเต็มก้อนขี้เลื่อย สังเกต ก้อนเห็ดจะเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งก้อน ระหว่างการบ่มหากพบการปนเปื้อนของเชื้อราอื่นให้รีบแยกออกจากชั้นบ่นโดยเร็ว

การเปิดดอก

เมื่อเห็ดเดินเต็มก้อนแล้วนำไปวางที่โรงเปิดดอก และเปิดฝาจุกออก จากนั้นให้รดน้ำเห็ดเป็นฝอยโดยใช้สายยางฉีด เช้า กลางวัน เย็น เป็นเวลา ๑ – ๒ สัปดาห์ จะมีดอกเห็ดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

 

กลับข้างบน

 
All content © copyright 2009 . All rights reserved.