การเพาะเห็ดฟางแบบกองสูง
การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย
การทำเห็ดฟางจากก้อนเห็ดนางรมนางฟ้าที่หมดอายุแล้ว
ปัจจัยในการเพาะปลูกเห็ด
ปัจจัยที่ทำให้เห็ดออกดอก
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ หัวเชื้อ EM 1.5 ลิตร 50 บาท
คุณสมบัติ ใช้ผสมใส่บ่อปลา ดับกลิ่น ทำความสะอาดท่อ

หากสนใจ กรุณาติดต่อได้ที่ 02-731-6274 หรือ sales@mushroombiofarm.com

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ หางไหลแดง ราคาขาย ชุดละ 50 บาท
คุณสมบัติ ใช้กำจัดแมลง เพี๊ยะ มด ชีวภาพ

หากสนใจ กรุณาติดต่อได้ที่ 02-731-6274 หรือ sales@mushroombiofarm.com

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ หัวเชื้อเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า
ราคา ขวดละ 15 บาท

หากสนใจ กรุณาติดต่อได้ที่ 02-731-6274 หรือ sales@mushroombiofarm.com

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ ก้อนเห็ดนางรม 15 บาทต่อ ก้อน
2,000 ก้อนขึ้นไป ราคา ก้อนละ 10 บาท

หากสนใจ กรุณาติดต่อได้ที่ 02-731-6274 หรือ sales@mushroombiofarm.com

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ หัวเชื้อเห็ดฟาง ก้อนละ 12 บาท
5,000 ก้อนขึ้นไป ก้อนละ 8 บาท

หากสนใจ กรุณาติดต่อได้ที่ 02-731-6274 หรือ sales@mushroombiofarm.com

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ รถเห็ด ราคาก้อนละ 159 บาท

หากสนใจ กรุณาติดต่อได้ที่ 02-731-6274 หรือ sales@mushroombiofarm.com

หน้า 1 | หน้า 2

 

 
All content © copyright 2009 . All rights reserved.